Jan Yoors en Marnix Gijsen

Marnix Gijsen is een van de beroemdste Vlaamse schrijvers van zijn generatie, Jan Yoors een van Vlaanderens meest miskende kunstenaars. De levensloop en persoonlijkheid van deze twee mannen konden bijna niet meer van elkaar verschillen. Toch geraakten hun levens met elkaar verstrengeld. Deze opmerkelijke, soms moeizame vriendschap verdient een nadere beschouwing. In de archieven van het Letterenhuis bevindt zich een interessante brief waarin Marnix Gijsen de boeken van Jan Yoors verdedigt tegenover een kritische lezer, die niet om het even wie blijkt te zijn.

Daarover schreef ik een artikel in het juninummer (2014) van Zuurvrij, het tijdschrift van het Antwerpse Letterenhuis.